Poängsammanställning 2015 - Slutresultat

RESULTAT SAMMANLAGT MÅNADENS BILD 2015

Digitalt
1. Mats Persson           17 poäng      
2. Göran Unemyr          15 poäng         
3. Margareta Unemyr    13 poäng         

Färg påsikt
1. Mats Persson             17 poäng        
2. Eberhard Rockstroh   11  poäng       
2. Berndt Tenlid              11  poäng        
3. Göran Unemyr           10 poäng

Svart vitt påsikt
1. Göran Unemyr            18 poäng        
2. Berthil Johansson       14 poäng         
3. Dick Wåhlin                 10 poäng  
      

Klicka på bilderna nedan för större format:

Poängsammanställning 2014 - Slutresultat

Styrelsen har beslutat om regler för bedömning av Månads och Fältskjutningsresultat.
Detta förändrade den resultatlista som först presenterades;
Presentkort till vinnarna utdelas den 12 feb.

 

Digitalt  
1. Leif Arvidsson 17 poäng
2. Erik Schallin 11 poäng
3. Dick Wåhlin 10 poäng
   
Färg Påsikt  
1. Berthil Johansson 12 poäng
2. Leif Arvidsson 11 poäng
3. Göran Unemyr 11 poäng
   
Svart/vitt Påsikt  
1. Göran Unemyr 19 poäng
2. Leif Arvidsson 17 poäng
3. Anders Gunnarsson 11 poäng
   


 

 

Här nedanför finns slutresultatet för Månadens Bild 2014 som bilder.
Bilderna är klickbara för att du ska kunna se dem i ett större format. 

Färg

Svv

Digitalt