Månadsmöten

På programmet står redovisning av månadens tävling. Det blir tid för en fikastund och därefter ett bildföredrag av inbjuden föredragshållare. T ex reseberättelse  eller annan inspirerande bildvisning. 

Vi träffas i Församlingsgården i Bankeryd. Här hittar du karta och adress.  
Vi träffas andra tisdagen i månaden utom i juni, juli och augusti.
Program och kallelse  till månadsmöte sänds till medlemmarna via mejl.

Fototävlingar

Program och regler. Läs mer...  

Bildgruppen
Träffas för att diskutera bilder, ge konstruktiv kritik och bjuda varandra på tips och idéer. Läs mer...

Fältskjutning
Ordnas i april och september. Klubben bjuder på bussresa eller samåker till intressant mål för fotografering med tre olika motton. 

Vinnare belönas med vandringspris.

På våren tävlar vi med digitala bilder och på hösten gäller det pappersbilder. Färg och svartvitt. Regler hittar du här. Läs mer...
 

Utställningar
Varje år ordnas utställningar av medlemmarnas bilder.
Läs mer...

Klubblokal med mörkrum, studio och bibliotek
Står till förfogande för klubbens medlemmar. 
Adress: Ekeforsvägen 4, 564 33 Bankeryd.
Kontakta kassören om nyckel. Läs mer...
Studio och mörkrum bokas här.

Extern bildbedömning
Vi hjälper till med bildbedömning åt andra klubbar. Kontaktpersoner hittar du under Styrelsen och Bildbedömning.  

Kurser
2023, Kamera- och bildteknik. Läs mer
2019, Support Lightroom, Tommy Karlstedt
2018, Support Lightroom, Tommy Karlstedt
2018, Det digitala arbetsflödet, Hans Lundberg
2017, Lightroom med Tommy Karlstedt

2016, Lightroom med Robert Mueller  
2014, porträttfotokurs med Örjan Henriksson 
2014, Lightroom med Patrik Larsson 

Videokurser läser du mer om på www.moderskeppet.se.

Årsboken
Startades 1976 av RSF - Riksförbundet Svensk Fotografi.
Medlemmar från ca 160 fotoklubbar sänder årligen 
ca 1500 bilder varav  ca 110 bilder publiceras.
Läs mer under Tävlingar och Årsboken.