Månadsmöte

På programmet står redovisning av månadens tävling. Det blir tid för en fikastund och därefter ett bildföredrag av inbjuden föredragshållare. 
T ex reseberättelse eller annan inspirerande bildvisning. 

Vi träffas i Församlingsgården, Sjöåkravägen 17  i Bankeryd.  
Vi träffas andra tisdagen i månaden utom i juni, juli och augusti.
Program och kallelse  till månadsmöte sänds till medlemmarna via mejl.