Interna tävlingar

Månadens Bild
Tolv olika deltävlingar, som utmanar
oss i att träna och tänka bild. 


Fältskjutning
Gemensam resa till plats där vi ska
fånga tre olika motton. I maj gäller
det digitala bilder och i september påsiktsbilder.

Årets Bild
Utses av extern jury och presenteras i februari. Läs mer på Årets Bild. 

Årets Fotograf
Vandringspris som tilldelas den fotograf som får 
flest poäng sammanlagt i årets månadstävlingar.
Instiftat 2015 av Margit Berglund med döttrar till Gunnar Berglunds minne. Presenteras i januari.

2022  Göran Unemyr
2021  Göran Unemyr
2020  Monica Engstrand
2019  Leif Arvidsson
2018  Göran Unemyr
2017  Monica Engstrand
2016  Mats Persson
2015  Göran Unemyr

Externa tävlingar

Storfoto
Startades 1972 av Värnamo FK. Följande klubbar ingår: Värnamo FK, Skillingaryds FK, Huskvarna FK och Bankeryds FK.
Historik mm hittar du här:
http://varnamofotoklubb.se/t%C3%A4vlingar/storfoto.html

Arrangör 2022: Huskvarna FK
Arrangör 2021: Skillingaryds FK
Arrangör 2020: Skillingaryds FK. Inställt, flyttas till hösten 2021 p g a Corona.
Arrangör 2019: Värnamo FK
Arrangör 2018: Bankeryds FK
Arrangör 2017: SAAB FK
Arrangör 2016: Huskvarna FK
Arrangör 2015: Skillingaryds FK
Arrangör 2014: Bankeryds FK

VSF - Västra Sveriges fotoklubbar - Västsvenska Fotoexpon
Västsvenska Fotoexpon. Inlämning vid klubbmötet i oktober. 
Läs mer www.vastrasverigesfotoklubbar.se/

RIFO - Riksförbundet Svensk Fotografi 
RIFO - Riksfotoutställningen. Inlämning i slutet av januari.
Läs mer på www.svenskfotografi.org.

RTF - RiksTemaFoto
Arrangeras av Skara FK. Digitala bilder, tre deltävlingar.
Läs mer http://www.skarafotoklubb.se.

Internationella tävlingar
Läs mer på www.svenskfotografi.se.

Årsboken
Flera av klubbens medlemmar har under
åren fått bilder publicerade i Riksförbundets
Årsbok.
Läs mer om årsboken på

www.rsf-fotoklubbar.org
Inlämning i slutet av april månad.


 

Regler

Årsboken

Årsboken startades 1976 av RSF - Riksförbundet Svensk Fotografi.
Medlemmar från ca 160 fotoklubbar sänder årligen ca 1500 bilder varav  ca 110 bilder publiceras.

Sedan 1997 har dessa medlemmar publicerats:
2021   Monica Engstrand
           Berthil Johansson
           Leif Arvidsson
2020   Leif Arvidsson
2019   Dick Wåhlin
           Mats Persson
2018   Anders Lundgren
2017   Anders Lundgren
           Bo Svensson
           Dick Wåhlin
           Berthil Johansson
2016   Monica Engstrand
           Leif Arvidsson
2014   Daniel Steen
           Leif Arvidsson
2013   Berthil Johansson
2011   Leif Arvidsson, 2 bilder
2010   Leif Arvidsson - Årets
           Humorbild till Göte Kreutz
           minne.
2009   Camilla Svensson
           Leif Arvidsson
2008   Michael Alder
           Leif Arvidsson
2007   Erik Schalin
2006   Erik Schalin
2002   Filip Lenrick
1997   Peter Sköld